श्री अभय कृष्ण प्रसाद प्रधनार्चा 05.08.1960 31.07.1962
डाॅ. अंजार-ए-आलम प्रभारी प्रधनाचार्य 01.08.1962 31.05.1963
श्री अभय कृष्ण प्रसाद प्रधनाचार्य 01.06.1963 31.12.1991
डाॅ. अंजार-ए-आलम प्रभारी प्रधनाचार्य 01.01.1992 31.0101998
श्री आदित्य नाथ साहा प्रभारी प्रधनाचार्य 01.02.1998 30.11.1999
श्री घनश्याम लाल प्रभारी प्रधनाचार्य 01.02.1999 28.02.2001
श्री आनन्द मोहन सिंह प्रभारी प्रधनाचार्य 01.03.2001 31.01.2003
श्री एस.के. अग्रवाल प्रभारी प्रधनाचार्य 01.02.2003 29.01.2004
डाॅ. अनंत कुमार ठाकुर प्रभारी प्रधनाचार्य 30.01.2004 02.12.2004
श्री चन्द्र किशोर यादव प्रभारी प्रधनाचार्य 03.12.2004 31.01.2005
श्री सुध्ीर कुमार पोद्दार प्रभारी प्रधनाचार्य 01.02.2005 01.03.2009
डाॅ. संजय कुमार सिंह प्रधनाचार्य 02.03.2009 10.05.2015
डाॅ. जे.पी.एन. विकर्तन प्रभारी प्रधनाचार्य 10.05.15 15.05.15
प्रो. ;डाॅ.द्ध टी.वी.आर.के. राव प्रधनाचार्य 16.05.2015 ---